چاپ
دسته: مشاوره
بازدید: 720

انتنی که ردیاب قوی با قدرت شعاع زنی طبق اصول رادار باشد یک فلزیاب انتنی با قدرت تفکیک با پیروی از جدول تفکیک و تشخیص وی دی ای اسکال VDI SCALE با انتشار فرکانس میباشد و فلزیاب آنتنی که ردیاب شعاع زن از دسته راداری باشد با وجود تنظیمات تفکیک ادیت EDIT با عدد وی دی ای VDI و تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE یا ترشهولد THRESHOLD سطح و حجم و تنظیمات جی ای بی ادیت GEB EDIT توان شعاع زنی RADIUS در ردیابی TRACING را برای نقطه زنی NON MOTION / DC افزایش میدهد

WWW.TJA777.IR

WWW.SFZ11.COM

   09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب تصویری

فلزیاب پیشرفته

گنج یاب