چاپ
دسته: مشاوره
بازدید: 356

روش گنج یابی انتنی از موضوعاتی است که  بین عام ابراز میگردد که با روش کار با فلزیاب انتنی یکسان نمی باشد صحیح نمی باشد بلکه روش طراحی مدار فلزیاب انتنی که قدرت تفکیک با عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE را دارا است و میتواند با تعیین عدد VDI طلا را تفکیک نماید قدرت بالای در عملیات مورد نظر اپراتور فلزیاب انتنی دارا خواهد بود و روش گنج یابی انتنی دراصل مهارت یک اپراتور فلزیاب انتنی در کار با فلزیاب انتنی فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تفکیک عدد VDI میتواند عملیات موفقیت امیزی را به دنبال داشته باشد  

روش گنج یابی انتنی یا روش طلایابی انتنی همان روش فلزیابی انتنی است و کار با گنج یاب انتنی یا طلایاب انتنی همان نحوه کار با فلزیاب انتنی است روش مختصات یابی اهداف یا فلزات با فلزیاب انتنی در مرحله اول به نوع طراحی مدار فلزیاب انتنی یا گنج یاب انتنی یا طلایاب انتنی دارد و در مرحله دوم به نوع طراحی دسته انتن فلزیاب انتنی دارد

سیستمها فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی یا انتن دار  یا انتنی یا فلزیاب تصویر یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب سنسوری که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد میتوانند تا عمق زیاد نفوذ نمود یا علائم اهداف یا طلا را که از عمق زیاد بازتاب میگردد جذب نمایند.

در سیستم انتنی یا فلزیاب انتنی یا طلایاب انتنی یا گنج یاب انتنی به دلیل وجود اصول جدا سازی و تفکیک علائم هم نوع و غیر هم نوع تعیین گردیده در این نوع تنظیمات باعث میگردد که این سیستمها فلزیاب انتنی یا طلایاب انتنی یا گنج یاب انتنی تا عمق زیاد نفوذ نموده یا علائم اهداف بخصوص طلا  را جذب نماید.