چاپ
دسته: مشاوره
بازدید: 343

فلزیاب فرکانسی انتنی یا فلزیاب تصویری فرکانسی یا فلزیاب فرکانسی طلا را براحتی میتواند تفکیک DISCRIMINATION نماید و فلزیاب فرکانسی فرکانس فلزات مانند طلا و نقره و مس و روی و اهن و برنز و نیکل و .... را باعدد VDI میتواند تفکیک نموده و تشخیص دهد و فلزیاب فرکانسی که با عدد VDI عمل مینماید و دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد در مناطق متفاوت یا زمین الوده میتواند براحتی طلا یا انواع فلزات با تعیین دقیق تنظیمات به انجام رساند