چاپ
دسته: مشاوره
بازدید: 346

فلزیاب انتنی فرکانسی یا فلزیاب تصویری فرکانسی یا هر نوع فلزیاب فرکانسی فرکانس فلزات از نوع مانند طلا یا نقره یا مس یا روی یا اهن و .....  را بنابر تغییرفرکانس در ارسال بر روی سرجستجوگر خود عمل تشخیص و تفکیک را انجام نمی دهد یا تفکیک نمی کند یا با تنظیم یا کلید تغییر کیلو هرتز یا هرتز در جهت انتشار فرکانس برای نوع فلزنمی توان عمل تفکیک فلزیاب فرکانسی جهت فرکانس تفکیک طلا یا فرکانس فلزات بهره برده بلکه در فلزیاب فرکانسی مانند رادار فرکانس را منتشر نموده و فرکانس بازتاب شده از طلا یا انواع فلزات را با تعیین عدد VDI با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD و اس ای تی  SAT یا اس ای تی SAT SPEED  یا اتوتراک AUTO TRAC یا وی دی ای سینس VDI SENS میتواند تشخیص داده و تفکیک نماید