چاپ
دسته: مشاوره
بازدید: 352

هر مدل فلزیاب ازنوع فلزیاب تفکیک دار فرکانسی نمی باشد یا هر نوع فلزیاب را نمی توان فلزیاب فرکانسی برای تشخیص فرکانس طلا یا فلزات یا فلزیاب انتنی فرکانسی یا فلزیاب تصویری فرکانسی نام برده زیرا فلزیاب فرکانسی باید طبق اصول رادار با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD و اس ای تی  SAT یا اس ای تی SAT SPEED  یا اتوتراک AUTO TRAC طراحی و ساخته شود و ساخت فلزیاب فرکانسی یا طراحی فلزیاب فرکانسی با اصول رادار با تفکیک عدد VDI کار هر فرد و شرکتی نمی باشد