چاپ
دسته: مشاوره
بازدید: 390

فلزیاب فرکانسی از نوع فلزیاب تصویری یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب صدا زمینه یا فلزیاب سنسوری میتواند فرکانس طلا یا فلزات را تشخیص دهد به شرط انکه ان فلزیاب فرکانسی تفکیک دار با عدد VDI دارای مدار طبق اصول رادارباشد و فلزیاب فرکانسی برای تفکیک طلا یا انواع فلزات از جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD بهره میبرد که هر فلز عدد VDI خاص خود را داشته